Home Page

    
    
    
    
 
 
bareu     
标题《医学捌号楼》虽死犹生08.01.30.
来源发表时间
我们要从良!——告全国中医大学生书
bareu20090410
中医“八老”今何在?我来逐一评一评
bareu20090328
从中医院士造假看中医发展的穷途末路
bareu 20090113
也论“中医没有住院医师规范化培训”
bareu20070819
告全国名老中医书!(评告全国青年中医书)
bareu2007.3.12.
一个中西医结合外科研究生的彻骨痛苦
bareu/新语丝2007.03.11
致全国中医学院的一封信!
bareu2007.01.10
中医——中国最坑人的专业!
bareu/新语丝2006.10.02
不如改行学西医——一个中医学子的经历
bareu/新语丝2006.08.21
| 1 |